Nieuwsbrief / Newsletterabonneren / abonnieren / subscription

Nederlands

Vooruitlopend op het internationale evenement, is er met regelmaat nieuws te melden. Dit nieuws wordt zeker via de Facebook site gedeeld, maar ook via een nieuwsbrief. Abonneer je op deze nieuwsbrief en ontvang deze direct in je inbox.

 

Om je te abonneren, moet je een web formulier invullen. Druk hieronder op de aanmelden knop en vul de gevraagde gegevens in. Automatisch ontvang je dan op het opgegeven mailadres de nieuwsbrief zodra er eentje uitgebracht wordt.

 

Deutsch

Vor einer internationalen Veranstaltung haben wir von Zeit zu Zeit einige Neuigkeiten zu berichten. Diese Nachrichten werden in der Facebook-Gruppe gepostet, aber auch durch einen Newsletter. Abonnieren Sie diesen Newsletter und erhalten Sie ihn direkt in Ihr Posteingang.

 

Um sich anzumelden, müssen Sie ein Web-Formular ausfüllen. Drücken Sie die Taste abonnieren und füllen Sie die angeforderten Felder aus. Automatisch erhalten Sie den Newsletter über die angegebene E-Mail-Adresse, sobald Sie veröffentlicht werden.

 

English

Prior to an international event, we have from time to time some news to report. This news will be post in the Facebook group, but also by a newsletter. Subscribe yourself on this newsletter en receive it directly in your inbox. 

 

 

To subscribe yourself, you have to fill in a web form. Push the subscribe button and fill-in the requested. Automatically you will receive the newsletter on the given mail address, as soon one will be published.